Penampilan rambut Anda terasa kurang sempurna jika rambut mengeluarkan bau yang tidak sedap. Masalah rambut bau apek menjadi salah satu masalah rambut yang menyebalkan bagi setiap orang, baik